Какво са фасети?

Фасетите са изключително тънки люспички които могат да бъдат изработени от керамика, цирконий или фотополимер. Изработват се индивидуално и прилягат перфектно по повърхността на зъба и  след циментирането стават неразделна част от него.

Керамичните фасети са най-доброто естетично решение и притежават качества близки до характеристиките на натуралния емайл. Използват се, за да коригират отклонения в позицията на зъбите, потъмняване на зъба след кореново лечение, флуороза (петна по зъбите) или пък когато имате множество стари дефектни пломби по предните зъби. 

Фасети се използват и за да затворят разстояния между зъбите или да възстановят формата и размерите на зъбите. Поставянето им изисква съвсем минимално или никакво изпиляване на зъбния емайл на предната страна на зъбите (non-prep фасети).

Д-р Лидия Ситновска-Станковска Гери фасети

10 керамични фасети

 • Брой посещения

  3

 • Времетраене на посещение

  60 мин.

 • Ниво на болка

  Минимално

 • Материал

  Фелдшпатова керамика

Вижте повече за този случай

Д-р Лидия Ситновска-Станковска Гери фасети
Д-р Лидия Ситновска-Станковска Гери фасети
Д-р Лидия Ситновска-Станковска Гери фасети
Д-р Лидия Ситновска-Станковска Гери фасети
Д-р Лидия Ситновска-Станковска Гери фасети
Д-р Лидия Ситновска фасети
Д-р Лидия Ситновска фасети

5 керамични фасети и 1 керамична коронка

 • Брой посещения

  3

 • Времетраене на посещение

  60 мин.

 • Ниво на болка

  Минимално

 • Материал

  Фелдшпатова керамика

Вижте повече за този случай

Д-р Лидия Ситновска фасети
Д-р Лидия Ситновска фасети
Д-р Лидия Ситновска фасети
Д-р Лидия Ситновска фасети
Д-р Лидия Ситновска фасети
Д-р Лидия Ситновска фасети
Д-р Лидия Ситновска
Д-р Лидия Ситновска фасети
Д-р Лидия Ситновска
Д-р Лидия Ситновска
Д-р Лидия Ситновска

Какви са стъпките?

При първото посещение ще вземем отпечатък от челюстите и ще направим анализ на оклузията. Ще фотодокументираме усмивката и лицето ти, за да изработим DSD (дигитален дизайн на усмивката).

След няколко дни ще имаме готов 3D проект на новата ти усмивка, който при второто посещение ще ти го пренесем в устата с пластмаса, за да можеш да видиш реално как ще изглежда усмивката ти накрая и ще преценим дали това е крайният резултат, който търсиш.

След одобрението, се изпиляват тези зъби които имат нужда от това (в рамките на 0,2 – 0,5 мм от емайла) или въобще не се изпиляват (зъбите  с големи разстояния или малки по размер зъби) – non-prep фасети. Изпращаме проекта и отпечатъците в зъботехническа лаборатория и до 1 седмица финалните фасети са готови.

След това посещение, ще си тръгнеш с красиви временни зъби, прототип на твоята бъдеща усмивка. 

На третото посещение е последната стъпка – прикрепване на фасетите към твоите естествени зъби. След циментирането, фасетите се полират докато станат абсолютно идеални, а усмивката Ви – ослепителна.

Д-р Лидия Ситновска фасети
Д-р Лидия Ситновска фасети

4 керамични фасети

 • Брой посещения

  3

 • Времетраене на посещение

  60 мин.

 • Ниво на болка

  Минимално

 • Материал

  Фелдшпатова керамика

Вижте повече за този случай

Д-р Лидия Ситновска фасети
Д-р Лидия Ситновска фасети
Д-р Лидия Ситновска фасети
Д-р Лидия Ситновска фасети
Д-р Лидия Ситновска фасети
Д-р Лидия Ситновска фасети
Д-р Лидия Ситновска фасети
Д-р Лидия Ситновска фасети
Д-р Лидия Ситновска фасети
Д-р Лидия Ситновска фасети
Д-р Лидия Ситновска фасети
Д-р Лидия Ситновска фасети
Д-р Лидия Ситновска фасети

4 керамични фасети

 • Брой посещения

  3

 • Времетраене на посещение

  60 мин.

 • Ниво на болка

  Минимално

 • Материал

  Прес-керамика

Вижте повече за този случай

Д-р Лидия Ситновска фасети
Д-р Лидия Ситновска фасети
Д-р Лидия Ситновска фасети
Д-р Лидия Ситновска фасети
Д-р Лидия Ситновска фасети
Д-р Лидия Ситновска фасети
Д-р Лидия Ситновска фасети
Д-р Лидия Ситновска фасети
Д-р Лидия Ситновска фасети

8 керамични фасети

 • Брой посещения

  3

 • Времетраене на посещение

  60 мин.

 • Ниво на болка

  Минимално

 • Материал

  Фелдшпатова керамика

Вижте повече за този случай

Д-р Лидия Ситновска фасети
Д-р Лидия Ситновска фасети
Д-р Лидия Ситновска фасети
Д-р Лидия Ситновска фасети
Д-р Лидия Ситновска фасети
Д-р Лидия Ситновска фасети
Д-р Лидия Ситновска фасети
Д-р Лидия Ситновска фотополимерни фасети
Д-р Лидия Ситновска фотополимерни фасети

6 фотополимерни фасети

 • Брой посещения

  3

 • Времетраене на посещение

  60 мин.

 • Ниво на болка

  Минимално

 • Материал

  Висококачествен фотополимер

Вижте повече за този случай

Д-р Лидия Ситновска фасети
Д-р Лидия Ситновска фотополимерни фасети
Д-р Лидия Ситновска фотополимерни фасети

Първата стъпка е важна